Kvartalna financijska izvješća

Kvartalna financijska izvješća

KVARTALNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

2023

Kvartalna financijska izvješća

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Kvartalno izvješće 1Q

Datum objave: 05.04.2023 pdf 1.1 MB

Kvartalno izvješće 2Q

Datum objave: 06.07.2023 pdf 1.9 MB

Kvartalno izvješće 3Q

Datum objave: 05.10.2023 pdf 1.9 MB

Kvartalno izvješće 1Q

Datum objave: 2.5.2022. pdf 1.7 MB

Kvartalno izvješće 3Q

Datum objave: 28.10.2022. pdf 1.8 MB

Kvartalno izvješće 4Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 26.2.2021. pdf 2.7 MB

Kvartalno izvješće 1Q 2021, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 30.4.2021. pdf 2.8 MB

Kvartalno izvješće 2Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 30.7.2021. pdf 2.9 MB

Kvartalno izvješće 3Q, nerevidirano, nekonsolidirano

Datum objave: 28.10.2021. pdf 2.1 MB

Kvartalno izvješće 3Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 28.10.2021. pdf 2.1 MB

Kvartalno izvješće 1Q

Datum objave: 29.5.2020. pdf 3.3 MB

Kvartalno izvješće 2Q

Datum objave: 29.7.2020. pdf 2.8 MB

Kvartalno izvješće 2Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 29.7.2020. xlsx 421 KB

Kvartalno izvješće 3Q

Datum objave: 30.10.2020. pdf 2.6 MB

Kvartalno izvješće 1Q

Datum objave: 30.4.2019. pdf 3.6 MB

Kvartalno izvješće 2Q

Datum objave: 30.7.2019. pdf 3.5 MB

Kvartalno izvješće 3Q

Datum objave: 30.10.2019. pdf 3.5 MB

Kvartalno izvješće 4Q

Datum objave: 30.11.-0001. pdf 3.1 MB

Kvartalno izvješće 4Q

Datum objave: 29.2.2020. pdf 3.1 MB

Kvartalno izvješće 1Q

Datum objave: 30.4.2018. pdf 5.4 MB

Kvartalno izvješće 2Q

Datum objave: 31.7.2018. pdf 5.3 MB

Kvartalno izvješće 3Q

Datum objave: 31.10.2018. pdf 3 MB

Kvartalno izvješće 4Q

Datum objave: 28.2.2019. pdf 3.2 MB

Kvartalno izvješće 2Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 31.7.2017. pdf 4 MB

Kvartalno izvješće 4Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 30.1.2018. pdf 5.5 MB

Kvartalno izvješće 3Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 30.10.2017. pdf 4 MB

Kvartalno izvješće 4Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 30.11.-0001. pdf 3.9 MB

Kvartalno izvješće 3Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 30.11.-0001. pdf 3.9 MB

Kvartalno izvješće 2Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 29.7.2016. pdf 2.2 MB

Kvartalno izvješće 2Q, nekonsolidirano i konsolidirano, nerevidirano

Datum objave: 30.7.2015. pdf 13.8 MB

Kvartalno izvješće 3Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 29.10.2015. pdf 13.9 MB

Kvartalno izvješće 4Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 29.1.2016. pdf 16 MB

Kvartalno izvješće 3Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 30.10.2014. pdf 3.9 MB

Kvartalno izvješće 2Q, nerevidirano, nekonsolidirano

Datum objave: 30.7.2014. pdf 13.2 MB

Kvartalno izvješće 2Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 31.7.2013. pdf 10.9 MB

Kvartalno izvješće 3Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 31.10.2013. pdf 10.6 MB

Kvartalno izvješće 4Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 31.1.2014. pdf 11.2 MB

Kvartalno izvješće 2Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 31.7.2012. pdf 7.9 MB

Kvartalno izvješće 3Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 31.10.2012. pdf 8.1 MB

Kvartalno izvješće 4Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 31.1.2013. pdf 7.1 MB

Kvartalno izvješće 4Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 31.1.2012. pdf 5.7 MB

Kvartalno izvješće 2Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 31.7.2011. pdf 7.3 MB

Kvartalno izvješće 3Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 31.10.2011. pdf 7.4 MB

Kvartalno izvješće 1Q, nerevidirano, nekonsolidirano i konsolidirano

Datum objave: 30.4.2011. pdf 7.2 MB

Kvartalno izvješće 4Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 31.1.2011. pdf 7.5 MB

Kvartalno izvješće 3Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 31.10.2010. pdf 6.5 MB

Kvartalno izvješće 2Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 31.7.2010. pdf 6.5 MB

Kvartalno izvješće 4Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 31.1.2010. pdf 8.7 MB

Kvartalno izvješće 3Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 31.10.2009. pdf 5.1 MB

Kvartalno izvješće 2Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 31.7.2009. pdf 6.9 MB

Kvartalno izvješće 4Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 31.1.2009. xls 324 KB

Kvartalno izvješće 3Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 31.10.2008. pdf 80 KB

Kvartalno izvješće 2Q, nerevidirano, konsolidirano

Datum objave: 31.7.2008. pdf 80 KB