Izdavač: Đuro Đaković

Ulica 108. brigade ZNG 42, Slavonski Brod, Hrvatska

e-mail: sa.ddg.marketing@duro-dakovic.com

Tekst, fotografije i video: Đuro Đaković

Ulica 108. brigade ZNG 42, Slavonski Brod, Hrvatska

e-mail: sa.ddg.marketing@duro-dakovic.com

Dizajn i izrada web stranice:

Enterwell d.o.o.

Koranska ul. 2

HR-10000 Zagreb