Proizvodnja

Toplinska energija

Grijanje je poslovna aktivnost koju ĐĐ Energetika i infrastruktura radi dugi niz godina. Ovaj segment temelji svoje poslovanje na proizvodnji i isporuci toplinske energije kupcima unutar Industrijske zone ĐĐ. Društvo u svom vlasništvu ima pripadajuću infrastrukturu putem koje se vrši distribucija toplinske energije.

Komprimirani zrak

Segment komprimiranog zraka se bavi proizvodnjom i distribucijom komprimiranog zraka unutar Industrijske zone ĐĐ. Društvo u svom vlasništvu ima pet kompresora koji služe za proizvodnju komprimiranog zraka koji se distribuira putem pripadajuće infrastrukturne mreže.