Distribucija

Elektroenergetika

Električna energija kupljena od opskrbljivača se pretvara kroz vlastite trafo stanice Društva sa 10 kV napona na 0,4 kV te se isporučuje putem visokonaponskog i niskonaponskog kabelskog razvoda do krajnjih korisnika. Društvo u svom vlasništvu ima infrastrukturu putem koje se vrši distribucija. Ovaj segment se također bavi održavanjem trafostanica u krugu Industrijske zone Đuro Đaković te se brine o ostalim energetskim objektima (komprimirani zrak, kotlovnica, plinske instalacije).

Elektroenergetski sustav (EES) koji se nalazi u krugu Industrijske zone Đuro Đaković, sastoji se od:

  • 24 trafo-stanice (TS) naponskog nivoa 10 kV/0,4kV
  • 10 kV srednje-naponski kabelski razvodi, koji prolaze kroz izgrađene kabelske kanale i alkaten cijevi i koji povezuju međusobno trafo-stanice i glavnu trafo-stanicu (TS BROD1) 35/10kV. TS BROD1 pripada HEP ODS Elektri Slavonski Brod
  • Niskonaponskog kabelskog razvoda 0,4 kV, koji napaja električnom energijom kupce u krugu ĐĐ

Organizator zatvorenog distribucijskog sustava (OZDS)

Telekomunikacije

Društvo pruža korisnicima unutar Industrijske zone ĐĐ usluge telefonije za vanjski i unutrašnji promet i Internet. Usluge koje pružaju su: uključenja brojeva, montaža ADSL-a, montaža i uključenje IPTV-a te održavanje navedenog.

Prirodni plin

Društvo se bavi distribucijom prirodnog plina unutar Industrijske zone ĐĐ putem srednje tlačnog plinovoda koji se nalazi u vlasništvu Društva. Društvo ne otkupljuje pa prodaje prirodni plin, već samo uzima naknadu za distribuciju do krajnjih korisnika koji imaju posebne ugovore s dobavljačima prirodnog plina.

Plinski priključak:

Tipski dokumenti: