Web stranicu duro-dakovic.com (dalje u tekstu: web lokacija) pokrenula je i uređuje tvrtka Đuro Đaković.

Prvim korištenjem Web lokacije smatra se da ste u cijelosti upoznati s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate Web lokaciji i da ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na sa.ddg.marketing@duro-dakovic.com.

Zadržavamo pravo da izmijenimo izgled i sadržaj Web lokacije te Uvjete korištenja stoga Vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da Vaše naknadno korištenje Web lokacije predstavlja Vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Predmetni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

  • Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva
  • Jamstva i uskraćivanje prava
  • Zaštita osobnih podataka, povjerljivost, kolačići (cookies)
  • Promjene i prestanak važenja
  • Uvjeti korištenja

Dopušteno korištenje

Preuzimanje i ispis svakog kataloga, brošure i/ili obrasca, te pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja Web lokacije ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke Đuro Đaković. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak ili drugo pravo intelektualnog vlasništva.

Korištenje u trgovačke svrhe

Zabranjeno je koristiti Web lokaciju za trgovinu, prodaju te u druge trgovačke svrhe osim kupnje od tvrtke Đuro Đaković. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pismenog odobrenja tvrtke Đuro Đaković. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Tvrtka Đuro Đaković pridržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na Web lokaciji, u cijelosti ili djelomično izbriše.

Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva

Sadržaj Web lokacije zaštićen je autorskim pravima koja pripadaju tvrtki Đuro Đaković.
Tvrtka Đuro Đaković također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja Web lokacije.

Slike i video

Sve fotografije, slike, video zapisi, biografski podaci osoba i/ili ostali materijali koji se pojavljuju na Web lokaciji isključivo su vlasništvo tvrtke Đuro Đaković. Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s Web lokacije nije dopuštena. Korištenjem materijala s web lokacije, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Jamstva i uskraćivanje prava

Tvrtka Đuro Đaković redovito na Web lokaciji objavljuje točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu. Tvrtka Đuro Đaković ne jamči da će Web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje Web lokacije na svoju vlastitu odgovornost.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja

Đuro Đaković pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku.