Parking

Upravljanje parkingom je nova usluga koju smo uključili u poslovanje Društva.
Brinemo se za preko 30.000 m2 površine za parkiranje.