skola-zavarivanja

Škola zavarivanja

Škola zavarivanja

Projekt Škole zavarivanja predstavlja jedno od mnogobrojnih novih ulaganja koje je Đuro Đaković grupacija realizirala od trenutka preuzimanja novih vlasnika i nove Uprave. 

Škola zavarivanja mjesto je gdje učenici, studenti i ostali polaznici imaju priliku razviti teorijska i praktična znanja iz područja zavarivanja i bravarije od strane stručnih predavača, koristeći najnaprednije tehnologije.

Cilj ovog projekta je uspostaviti suradnju s obrazovnim institucijama i strukom kako bismo obučili novu generaciju prijeko potrebnih majstora za rad u našem gradu, unutar naše Đuro Đaković grupacije.

Novootvorena Škola zavarivanja ĐĐSV sastoji se od dva segmenta: 

 1. Praktikum – u njemu polaznici imaju priliku naučiti različite tehnike zavarivanja:
  • MAG postupak
  • TIG postupak 
  • REL postupak 
  • Automatizirano zavarivanje 
  • Robotsko zavarivanje
 2. Laboratorij za mehaničko ispitivanje materijala i
  Učionica za teorijsku nastavu

Polaznici će biti učenici srednjih strukovnih škola, budući djelatnici koji žele steći dodatna praktična znanja te svi koji se žele educirati na najmodernijim tehnologijama zavarivanja i bravarije od strane stručnih predavača.

Prijave se zaprimaju na e-mail: SA.DDV.Welding@duro-dakovic.com.