Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

2023

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2005

Objava 04.05.

Datum objave: 30.11.-0001. pdf 182 KB

Objava 04.05.

Datum objave: 30.11.-0001. pdf 182 KB

Objava 04.05.2023 – glavna skupstina

Datum objave: 4.5.2023. doc 270 KB

Glavna skupština Društva – 19.8.2021. – dokumenti

Datum objave: 19.7.2021. pdf 9.8 MB

Glavna skupština Društva – 19.8.2021. – dokumenti

Datum objave: 19.7.2021. pdf 9.8 MB

Poziv na Glavnu skupštinu

Datum objave: 10.5.2019. pdf 1.5 MB

Odluke Glavne skupštine

Datum objave: 14.6.2019. pdf 3.5 MB

Obavijest o sazivu Glavne skupštine Đuro Đaković Specijalna vozila d.d

Datum objave: 13.2.2018. pdf 283 KB

Poziv na Glavnu skupštinu 28 12 2018

Datum objave: 22.11.2018. pdf 2.1 MB

Odluke Glavne skupštine 29 06 2018

Datum objave: 29.6.2018. pdf 7.6 MB

Poziv na Glavnu skupštinu 29 06 2018

Datum objave: 23.5.2018. pdf 4.9 MB

Obavijest o sazivanju Glavne skupštine ĐĐ Industrijska rješenja

Datum objave: 13.4.2018. pdf 282 KB

Dopuna pozivu na Glavnu skupštinu 17.02.2017

Datum objave: 17.2.2017. pdf 623 KB

Obavijest o odgodi održavanja Glavne skupštine 19.05.2017

Datum objave: 30.11.-0001. pdf 406 KB

Poziv za Glavnu skupštinu 19.04.2017

Datum objave: 30.11.-0001. pdf 941 KB

Poziv za Glavnu skupštinu 21.03.2017

Datum objave: 21.3.2017. pdf 4.5 MB

Odluke Glavne skupštine 27.12.2017

Datum objave: 27.12.2017. pdf 328 KB

Poziv na Glavnu skupštinu 27.11.2017

Datum objave: 27.11.2017. pdf 1.4 MB

Opoziv Glavne skupštine 27.10.2017

Datum objave: 27.10.2017. pdf 635 KB

Ispravak poziva na Glavnu skupštinu 26.09.2017

Datum objave: 26.9.2017. pdf 951 KB

Poziv na Glavnu skupštinu 25.09.2017

Datum objave: 25.9.2017. pdf 946 KB

Odluke Glavne skupštine 22.09.2017

Datum objave: 22.9.2017. pdf 3.2 MB

Obavijest o održavanju Glavne skupštine 21.09.2017

Datum objave: 21.9.2017. pdf 326 KB

Odluke Glavne skupštine 23.08.2017

Datum objave: 23.8.2017. pdf 1.1 MB

Odluke Glavne skupštine 22.08.2017

Datum objave: 22.8.2017. pdf 3.1 MB

Dopuna pozivu na Glavnu skupštinu 18.08.2017

Datum objave: 18.8.2017. pdf 3.1 MB

Poziv na Glavnu skupštinu 07.08.2017

Datum objave: 7.8.2017. pdf 755 KB

Poziv na Glavnu skupštinu 06.07.2017

Datum objave: 6.7.2017. pdf 1.3 MB

Odluke Glavne skupštine 30.06.2017

Datum objave: 30.6.2017. pdf 2.8 MB

Poziv na Glavnu skupštinu 15.05.2017

Datum objave: 15.5.2017. pdf 4.9 MB

Odgoda Glavne skupštine 04.04.2017

Datum objave: 4.4.2017. pdf 406 KB

Odluke Glavne skupštine 21.03.2017

Datum objave: 21.3.2017. pdf 3.3 MB

Poziv na Glavnu skupštinu 07.03.2017

Datum objave: 7.3.2017. pdf 941 KB

Poziv na Glavnu skupštinu 03.02.2017

Datum objave: 3.2.2017. pdf 4.5 MB

Statut

Datum objave: 27.12.2017. pdf 8.1 MB

Dopuna obavijesti o održavanju Glavne skupštine 27 12 2017

Datum objave: 28.12.2018. pdf 620 KB

Odluke Glavne skupštine 31.08.2016

Datum objave: 31.8.2016. pdf 5.2 MB

Poziv za Glavnu skupštinu 31.08.2016

Datum objave: 31.8.2016. pdf 1.5 MB

Odluke Glavne skupštine 29.06.2015

Datum objave: 29.6.2015. pdf 3.3 MB

Poziv za Glavnu skupštinu 29.06.2015

Datum objave: 29.6.2015. pdf 3.3 MB

Poziv na Glavnu skupštinu 18.05.2015

Datum objave: 18.5.2015. pdf 1.1 MB

Odluke Glavne skupštine 03.07.2014

Datum objave: 3.7.2014. pdf 982 KB

Odluke Glavne skupštine 17.12.2014

Datum objave: 17.12.2014. pdf 560 KB

Poziv za Glavnu skupštinu 16.05.2014

Datum objave: 16.5.2014. pdf 5.9 MB

Poziv za Glavnu skupštinu 17.12.2014

Datum objave: 17.12.2014. pdf 854 KB

Protuprijedlog – Glavna skupština 04.06.2014

Datum objave: 4.6.2014. pdf 2.4 MB

Protuprijedlog odluke pozivu na Glavnu skupštinu 21.05.2014

Datum objave: 21.5.2014. pdf 203 KB

Odluke Glavne skupštine 28.08.2013

Datum objave: 28.8.2013. pdf 4.3 MB

Poziv za Glavnu skupštinu 12.07.2013

Datum objave: 12.7.2013. pdf 1.8 MB

Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine_30.08.2012

Datum objave: 30.8.2012. pdf 614 KB

Dopuna dnevnog reda izvanredne skupštine_26.04.2012

Datum objave: 26.4.2012. pdf 660 KB

Dopuna odluka Izvanredne skupštine 27.04.2012

Datum objave: 27.4.2012. pdf 146 KB

Obavijest o odgodi održavanja Glavne skupštine 29.08.2012

Datum objave: 29.8.2012. pdf 218 KB

Odluke Glavne skupštine 20.12.2012

Datum objave: 20.12.2012. pdf 5.3 MB

Odluke Izvanredne skupštine 26.04.2012

Datum objave: 26.4.2012. pdf 612 KB

Poziv za Glavnu skupštinu 07.11.2012

Datum objave: 7.11.2012. pdf 834 KB

Poziv za Glavnu skupštinu 30.08.2012

Datum objave: 30.8.2015. pdf 647 KB

Poziv za Izvanrednu skupštinu 26.04.2012

Datum objave: 26.4.2012. pdf 581 KB

Odluke Glavne skupštine 27.06.2011

Datum objave: 27.6.2011. pdf 3.6 MB

Odluke Glavne skupštine 13.07.2010

Datum objave: 13.7.2010. pdf 2.5 MB

Odluke Glavne skupštine 31.08.2009

Datum objave: 31.8.2009. pdf 3.1 MB

Odluke Glavne skupštine 29.08.2008

Datum objave: 29.8.2008. doc 124 KB

Objava 04.05.

Datum objave: 30.11.-0001. pdf 182 KB