Vlasnička struktura

Temeljni kapital društva iznosi 28.350.832,00 EUR i sastoji se od 28.350.832 redovnih dionice nominalne vrijednosti 1,00 EUR. Svaka dionica nosi ista prava.

Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Vlasnička struktura